Veiligheid

Verkeersveiligheid is niet vanzelfsprekend; ook met Iwheels gebeuren helaas ongelukken. Monowheel en hoverboard rijden leer je - net als fietsen - met vallen en opstaan. Helm, elleboog- en polsbeschermers en hulp of les voor de eerste ritjes met een Iwheel is wel zo verstandig.

 

Het tragische ongeluk met de elektrische bolderwagen Stint  in september heeft heel Nederland opgeschrikt. Vier kinderen kwamen om het leven en een vijfde kind en de bestuurder van het voertuig zijn zwaar gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht door de Politie, Onderzoeksraad voor Veiligheid  en de Inspectie Leefomgeving en Transport.  De  Stint  behoort tot de categorie bijzondere bromfietsen. Aan deze categorie vervoersmiddelen worden veiligheidseisen gesteld. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat  heeft n.a.v. veiligheidsonderzoek van TNO - waaruit o.m. blijkt dat de remweg te lang is - de toelating op de openbare voor de Stint  ingetrokken.

 

Ongevallen komen met alle vervoersmiddelen voor. Door de toename van lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV) stijgt de laatste jaren ook het aantal ongevallen, vooral met E-bikes en scootmobielen. Iwheels zijn qua gewicht, snelheid en plek op de weg vergelijkbaar met (elektrische) fietsen en daarmee is ook het risico op ongevallen vergelijkbaar met fietsers. Door tot nu toe beperkte verkeersdeelname is er nog geen beeld van ongevallen met Iwheels in Nederland. Van voorgaande jaren zijn gelukkig geen dodelijke ongevallen bekend. Veiligheidsonderzoek in België - waar Iwheels al een plek in het stadverkeer veroveren - laat zien dat met segways en E-steps minder valpartijen en bijna-ongelukken gebeuren dan met hoverboards en monowheels én dat letsel door een valpartij met een E-step of segway nauwelijks voorkomt. Valpartijen en (bijna-)ongelukken komen vooral in de eerste leerfase voor, zowel vanwege stoepranden, goten en kuilen in het wegdek als vanwege onbekendheid en daardoor verkeerde inschatting van het rijgedrag door andere weggebruikers. Dat laatste lijkt ook voor fietsongevallen in verschillende landen aan de orde: hoe meer  fietskilometers (en  weggebruikers aan fietsers gewend zijn) des te minder fietsongevallen (per gereden fietskilometer).

 

In 2015 en 2016 namen met de populariteit ook de ongevallen met hoverboards toe. In de zomer zijn er in Nederland maandelijks zo'n 200 ongevallen. Veel ongelukken gebeuren tijdens de eerste ritjes op de hoverboard. Elleboog- en polsbescherming en een helm dragen is dus verstandig. Cijfers uit de Verenigde Staten laten zien dat duizenden kinderen door een ongeval met een hoverboard of skateboard bij de spoedeisende hulp terecht komen, waarvan 3% ook in het ziekenhuis moet blijven.

 

 

2016 (bron: www.veiligheid.nl)

fiets

(incl. E-bike)

scooter

(incl. bijzondere brommer)

scootmobiel

 E-step

hoverboard

monowheel

ongevallen met letsel en spoedeisende hulp

 74.400

(ca 15.000)

14.300

(?)

1.600

?

1.300

?

verkeersdoden (bron: CBS)

189

(40)

44

(-)

38

-

-

 

vervoersmiddelen in NL (bron: CBS)

22.300.000

(1.400.000)

1.150.000

enkele duizenden ( schatting)

250.000

167.000 

(Multiscope E-bike monitor)

29.000

(Multiscope E-bike monitor)

7.000

(Multiscope E-bike monitor)

 

 

Beschermingsmiddelen vergroten je zichtbaarheid en veiligheid: