gidsland België

 

Al jaren moedigt België de ontwikkeling van Iwheels aan als alternatief voor auto's en benzinescooters in de stad. Vanaf 2007 - kort na de introductie van de Segway - kent België een aparte categorie voortbewegingstoestellen. Voor elektrische twee-, drie- of vierwielers, zoals elektrische steps, trikes, segways, skateboards en hoverboards, gelden - afhankelijk van de snelheid - dezelfde verkeersregels als voor voetgangers of fietsers. Iwheels mogen stapvoets op de stoep rijden en tot een maximum snelheid van 25 km/uur op het fietspad of de weg rijden. De snelheid moet door ontwerpsnelheid of motorvermogen begrensd zijn. Vanaf 2016 geldt dit ook voor elektrische éénwielers, zoals monowheels en onewheels. Afhankelijk van de snelheid kies je je plek op de weg en met gezond verstand pas je je snelheid aan. Juist voor Iwheels in de stad is dat ideaal, omdat je je bestemming zowel  via voetgangerszones - met aangepaste snelheid - als via de weg kan bereiken. 

 

Alle Iwheels toegestaan

België is een voorloper in Europa. België gaat ruimhartig met nieuwe Iwheels om. Verschillende Iwheels worden toegestaan op de openbare weg, veel meer dan in andere Europese landen. Hoverboards, E-boards, monowheels, en E-steps, die in Nederland categorisch niet worden toegelaten, zijn in België wel toegestaan op de openbare weg. In mei 2019 is de maximum snelheid verhoogd naar 25 km/uur. In België geldt geen leeftijdsgrens, kinderen mogen met de populaire hoverboards op de stoep of het fietspad rijden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

In België is de wettelijke (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering niet langer verplicht voor voortbewegingstoestellen, zoals elekrische step, monowheel, segway en hoverboard, en scootmobielen. In België zijn Iwheels nu gelijk gesteld aan (elektrische) fietsen. Een persoonlijke (familiale) aansprakelijkheidsverzekering is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering voor het (motor-)voertuig (WA) is niet meer nodig.

 

Verkeersveiligheid

In België komen Iwheels meer en meer in het straatbeeld. Het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid heeft daarom vorig jaar een onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico's van Iwheels. De studie  laat zien dat Iwheels een volwaardige plek krijgen in stedelijke mobiliteit. E-steps, segways en monowheels worden vooral voor woon-werkverkeer gebruikt en manoeuvreren makkelijk in het stadsverkeer. Hoverboards hebben moeite met stoepranden en kuilen in de weg en worden vooral voor fun gebruikt. E-steps en segways rijden leer je snel. Hoverboards en monowheels besturen vraagt meer oefening (op een rustig plekje). Valpartijen en soms ook ongelukken komen voor, m.n. in de eerste leerfase, zowel vanwege stoepranden, goten en kuilen in het wegdek als vanwege onbekendheid en daardoor verkeerde inschatting van het rijgedrag door andere weggebruikers. Beschermingsmiddelen - zoals helm en elleboog- en polsbeschermers - en veiligheidsvoorzieningen - zoals fluoriserend hesje, verlichting en bel zijn daarom ook verstandig.

 

Aankooppremie

Wie een elektrische brom- of motorfiets koopt, krijgt vanaf 15 april 2018 een premie van de Vlaamse overheid. Voor een bromfiets bedraagt die premie 750 euro, voor een elektrische motorfiets 1500 euro, met een maximum van 25 procent van de aankoopprijs. 'E-scooters en E-motors zijn veel beter voor ons milieu en voor onze gezondheid dan hun tegenhangers die op fossiele brandstof rijden. Bovendien kunnen ze auto’s van de weg halen, waardoor ze de files verkorten. Door hun lichter gewicht en kleinere omvang verbruiken ze ook nog eens minder. Om nog te zwijgen over het terugdringen van het motorlawaai', aldus minister van Energie Tommelein.

 
 
Meer informatie over Iwheels in Vlaanderen op www.lichtelektrischevoertuigen.be.